© Jaume Olivet

- CAPÍTOL 1 -UNA NOVA ALBARA A L'ÀFRICA, UN ALTRE DIA PER MIRAR, PER ESCOLTAR, PER ENSUMAR, PER FER PER VIURE! LA VIDA T'OFEREIX TANT I EL TEMPS SEMBLA TAN CURT ...
A NEW DAWN IN AFRICA, ANOTHER DAY TO SEE, TO HEAR, TO SMELL, TODO TO LIVE! LIFE HOLDS SO MUCH AND TIME SEEMS SO SHORT ...

© Jaume Olivet

PERÒ EN EL MOMENT EN QUÈ EL GRAN CERCLE SOLAR REEMPRE`N EL SEU VIATGE A TRAVÉS DELS CELS INFINITS ...
BUT EVEN AS THE GREAT CIRCLE OF THE SUN BEGINS A NEW ITS JOURNEY ACROSS THE ENDLESS SIES ...

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

... AIXÍ TAMBÉ AQUEST MATÍ UNA NOVA VIDA INICIA EL SEU VIATGE ... EL VIATGE ANOMENAT - VIURE - I LA RECERCA D'UN LLOC EN EL ...
... SO ON THIS MORNING DOAS A NEW LIFE BEGINS ITS JOURNEY ... THE JOURNEY CALLED - LIVING - AND A SEARCH FOR A PLACE IN THE ...

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

Gran Cicle de la Vida !
Great Circle of life!

© Jaume Olivet

MÉS TARD EN UN ALTRE INDRED ...
LATER AND ELSEWHERE ...

© Jaume Olivet

  SCAR La vida no és justa, saps? Jo no seré mai rei i tu no veuràs mai més un altre dia..
  SCAR Life's not fair. You see, I shall never be KING and you shall never see another day.

© Jaume Olivet

  ZAZU No et va ensenyar la teva mare que amb el mengar no es juga?
  SCAR M'has fet perdre el meu dinar!

  ZAZU Didn't your mother ever tell you not to Play with your food?.
  SCAR You made me lose my lunch!

© Jaume Olivet

Zazu: Auxili!
Zazu: Help !

© Jaume Olivet

  SCAR Caram ... si és el meu Germà tot baixant de les altures per barrejar-se amb els plebeus!.
  MUFASA Sarabi i Jo no t’hem vist a la presentació d’en Simba. Que passa alguna cosa?.
  SCAR Scar: Oh! Així que era avui? Se me n’ha anat del cap ...

  SCAR Why, if it isn't my brother, descending from on high to mingle with the commoners.
  MUFASA Sarabi and I didn't see you at the presentation of Simba. Is anything wrong?
  SCAR Oh, was that today? Must have slipped my ming ...

© Jaume Olivet

  ZAZU Sí? Doncs, por molt desmemoriat que siguis, com a germà del Rei, hauries d’haver estat el primer de la fila!
  SCAR Jo era el primer de la fila fins que va néixer la petita bola de pèl.

  ZAZU Yes, well, as slippery as your mind is, as the King's brother, you should have been first in line!.
  SCAR I was first in line untill the little hairball was born.

© Jaume Olivet

  MUFASA Aquella bola de pèl és el meu fill … I el teu futur rei!
  SCAR Hauré de practicar a fer la reverència.
  MUFASA No em giris l’esquena, Scar!
  SCAR Oh no, Mufasa! Potser ets tu qui no m’hauria de girar l’esquena.
  MUFASA És un repte?
  SCAR Ni somiar-ho. Si parlem d’intel.ligència, conservo la part del lleó, però pel que fa a la força bruta, em temo que sóc l’últim tros de la cadena hereditària.

  MUFASA That Hairball is my son and your future King!.
  SCAR I shall practise my curtsy.
  MUFASA Don't turn your back on me, Scar!
  SCAR Oh no, Mufasa, perhaps you shoudn't turn your back to me.
  MUFASA Is that a Challenge?.
  SCAR I wouldn't dream of it. As far as brains go, I got the lion's share. But when it comes to brute strength, I'm afraid I'm the shallow end of the gene pool.

© Jaume Olivet

  MUFASA Què haig de fer amb ell, Zazu?
  ZAZU Fóra una catifa ben maca I, penseu: Quan s'embrutés la podrieu treure fora i espolsar-la bé.

  MUFASA What am I going to do with Him, Zazu?.
  ZAZU He'd make a very handsome rug! and just think whenever He gets dirty, you can take Him out and beat Him!.© Jaume Olivet © Jaume Olivet

Capítols:
© Jaume Olivet © Jaume Olivet © Jaume Olivet © Jaume Olivet © Jaume Olivet © Jaume Olivet © Jaume Olivet © Jaume Olivet © Jaume Olivet © Jaume Olivet © Jaume Olivet © Jaume Olivet© Jaume Olivet