Jaume Olivet

 Jaume Olivet
L'home dels Nassos - Terrassa 31 de desembre de 2014
Galeria 02 - Preparatius amb els Bastoners de Terrassa

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet

Si vols pot veure:
Galeries: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13
Reportatge En Nassut de Nasrogent 2014.

Pots signar al: Llibre de visites.
Pujada el dimecres 14 de gener de 2015.


 Jaume Olivet
 Jaume Olivet