C2015 F0502300 Jaume Olivet
 Jaume Olivet
XXXVIII Ra de Carnestoltes de Tetassa
Dissabte 14 de febrer de 2015
Drac Baluk Astharot i Diables Ca N'Aurell
Mis -adorables- vecinos
 Jaume Olivet
C2015 F0502301 Jaume Olivet

C2015 F0502302 Jaume Olivet

C2015 F0502303 Jaume Olivet

C2015 F0502304 Jaume Olivet

C2015 F0502305 Jaume Olivet

C2015 F0502306 Jaume Olivet

C2015 F0502307 Jaume Olivet

C2015 F0502308 Jaume Olivet

C2015 F0502309 Jaume Olivet

C2015 F0502310 Jaume Olivet

C2015 F0502311 Jaume Olivet

C2015 F0502312 Jaume Olivet

C2015 F0502313 Jaume Olivet

C2015 F0502314 Jaume Olivet

C2015 F0502315 Jaume Olivet

C2015 F0502316 Jaume Olivet Jaume Olivet

Veure: Tot el Carnesoltes de Tetassa 2015.
Veure: Apartat - Baluk Astharot.
Podeu signar al: Llibre de visites.
Pujada el diumenge 15 de mar de 2015.

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet