© Jaume Olivet

Dissabte 7 de juny de 2014.
FESTA VOTACIÓ CAPGRŅS DE L'ANY 2014


© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet
Moltes grącies Rafael.

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

Montse Alcaraz: (pel facebook): "Santi ... m'agraden tan les teves fotos!. I l'ąnima que els saps transmetre. Les teves fotos sempre parlen ... Grącies.
Santi: Grącies a vosaltres.

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet


Si vols pot veure:
- Tota la Festa del capdidats a capgrņs de l'any 2014 .
- El reportatge de la Festa Major de Terrassa 2014 .
- Totes les Festes Major de Terrassa que tinc publicades .Pots signar al: Llibre de visites.

© Jaume Olivet