REPORTATGES© Jaume Olivet

CONTINGUT:

- 2012 - Reportatge - En globus per l'Empordà .
- 2011 - Reportatge - Visapourimage expo de fotografia.
- 2008 - Reportatge - Zaragoza , la expo.
- 2007 - Reportatge - Topfly un dia pels núbols.
- 2006 - Reportatge - L'Havanera un dia de pesca.
- 2006 - Reportatge - La Cubana teatre pel darrera.
- 2004 - Reportatge - Forum de les cultures (BNC) Part 1 .
- 2004 - Reportatge - Forum de les cultures (BNC) Part 2 .© Jaume Olivet

© Jaume Olivet