© Jaume Olivet 2018

© Jaume Olivet 2018

Dissabte 3 de març de 2018.
La mina de l'Espanyola i del Duró.

L'activitat minera al municipi d'Almatret, cal emmarcar-la a la Conca Minera de Mequinensa, que es troba repartida en diversos municipis limítrofs entre Catalunya i l'Aragó, a la franja de Ponent. La conca compta amb 196 mines reconegudes, de les quals 14 s'emplacen al municipi d'Almatret.

L'explotació minera a Almatret va iniciar-se durant la Guerra Civil (1936-1939) i va continuar durant els anys posteriors d'autarquia, fins a mitjans dels anys 50. La baixa qualitat del lignit obtingut així com la pobresa dels jaciments, condicionaren la baixa rendabilitat d'aquestes explotacions i el seu posterior abandonament.

(Informació treta dels plafons instalats per l'Ajuntament d'Almatret)

© Jaume Olivet 2018
© Jaume Olivet 2018

Les mines de la zona tenien un mètode d'explotació denominat "per caños", consistent en obrir dues galeries directes i dues de transversals des de les quals s'anaven obrint els ramals o "caños" què s'anaven explotant.

© Jaume Olivet 2018

Els miners picaven sobre les betes de carbó i el carregaven en uns caixons amb rodes coneguts com a "gats". Quan els gats eren plens de carbó (120-150 Kg) s'arrosegaven fins a les galeries principals on es descarregava en uns vagons col·locats damunt de rails.

© Jaume Olivet 2018

Ja plens, els vagons eres estirats, manualment o amb mules fins a l'exterior de la mina, on es pesaven i transportaven fins al carregador, la instal·lació que podeu veure a les fotos.

© Jaume Olivet 2018

© Jaume Olivet 2018

© Jaume Olivet 2018

© Jaume Olivet 2018
La bàscula.

© Jaume Olivet 2018

© Jaume Olivet 2018

D'aquestes mines s'extreia lignit. Voleu saber què és això?
És una varietat de carbó de qualitat intermitja entre el carbó de torba i el butiminós, de color negre i estructura fibrosa o llenyosa. Es troba en diversos estrats gairebé horitzontals, de 10 a 100 cm de gruix, entremig de capes de càlcaries i d'altres materials sedimentaris.
La capacitat calorífica és inferior a la del carbó comú a causa de l'alt contingut en aigua (43.4%) en comparació al contingut en carboni (37,8%). L'elevat contingut en matèria volàtil (18,8%) del lignit, en provoca la desintegració si s'exposa a l'aire.

© Jaume Olivet 2018

© Jaume Olivet 2018

© Jaume Olivet 2018

Si vols pots:
Seguir les novetats pel Facebook. On? FOTO Jaume Olivet
Seguir les novetats pel Telegram. On? FOTO Jaume Olivet
veure apartat: Almatret.
Pujada el diumenge 1 d'abril de 2018.

© Jaume Olivet 2018
© Jaume Olivet 2016