Jaume Olivet 2018

 Jaume Olivet 2018
Diumenge 20 de maig de 2018
Festival Holi Terrassa 2018

 Jaume Olivet 2018

 Jaume Olivet 2018

 Jaume Olivet 2018

 Jaume Olivet 2018

 Jaume Olivet 2018

 Jaume Olivet 2018

 Jaume Olivet 2018

 Jaume Olivet 2018

 Jaume Olivet 2018

 Jaume Olivet 2018

 Jaume Olivet 2018

 Jaume Olivet 2018

 Jaume Olivet 2018

 Jaume Olivet 2018

 Jaume Olivet 2018

 Jaume Olivet 2018

Si vols pots:

Veure reportatge: Festival holi 2018.
Pujada el divendres 20 de juliol de 2018.

 Jaume Olivet 2018
 Jaume Olivet 2018