© Jordi Albareda

© Jaume Olivet

Diumenge 10 de gener de 2016
L'Amic Joan Martínez Colas

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jordi Albareda

© Jordi Albareda

© Jordi Albareda

© Jordi Albareda

© Jordi Albareda

© Jordi Albareda

© Jaume Olivet

Si vols pots:

Veure: FESTA - Tallat del Bon Dia.
Pots signar al: Llibre de visites.
Pujada el dijous 14 de gener de 2016.

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet