Jaume Olivet 2016

 Jaume Olivet 2016

Auditori Municipal - Dissabte 23 d'abril de 2016
- 25 anys de la Coral Torre del Palau -

Torre del Palau (Coral)

 Jaume Olivet 2016

 Jaume Olivet 2016

 Jaume Olivet 2016

 Jaume Olivet 2016

 Jaume Olivet 2016

 Jaume Olivet 2016

 Jaume Olivet 2016

 Jaume Olivet 2016

 Jaume Olivet 2016

 Jaume Olivet 2016

 Jaume Olivet 2016

 Jaume Olivet 2016

 Jaume Olivet 2016

 Jaume Olivet 2016

 Jaume Olivet 2016

 Jaume Olivet 2016

 Jaume Olivet 2016

 Jaume Olivet 2016

 Jaume Olivet 2016

Si vols pot:
Veure: Apartat - Concerts.
Pujada el dilluns 4 de juliol de 2016.

 Jaume Olivet 2016

 Jaume Olivet 2016