© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

Cafè de l'Aula - Dissabte 26 de març de 2016

Noemi Gilabert (veu) - Sergi Igual (guitarra, piano)

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016

Si vols pot:
Veure: Apartat - Concerts .
Veure: Apartat - Aula de música .
Pujada el dilluns 25 d'abril de 2016.

© Jaume Olivet 2016

© Jaume Olivet 2016