Jaume Olivet

 Jaume Olivet
Dissabte 6 de juliol de 2015
El concurs de cuina
Laura Clols - Real Club de Golf El Prat

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet

Si vols pots:

Signar: Llibre de visites.
Visitar: El concurs de cuina .
Visitar: Festa Major de Terrassa 2015 .
Visitar: Totes les Festes Majors de Terrassa .

Pujada el dimecres 16 de desemrbe de 2015.


 Jaume Olivet

 Jaume Olivet