C2015 F1108000 Jaume Olivet

 Jaume Olivet
XXXVIII Carnestoltes de Tetassa
Dimecres 18 de febrer de 2015
L'Enterrament - Ball dels Esquelets
 Jaume Olivet
C2015 F1108001 Jaume Olivet

C2015 F1108002 Jaume Olivet

C2015 F1108003 Jaume Olivet

C2015 F1108004 Jaume Olivet

C2015 F1108005 Jaume Olivet

C2015 F1108006 Jaume Olivet

C2015 F1108007 Jaume Olivet

C2015 F1108008 Jaume Olivet

C2015 F1108009 Jaume Olivet

C2015 F1108010 Jaume Olivet Jaume Olivet

Veure: Tot el Carnesoltes de Tetassa 2015.
Podeu signar al: Llibre de visites.
Pujada el diumenge 21 de juny de 2015.

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet