C2015 F1002000 © Jaume Olivet

© Jaume Olivet
XXXVIII Carnestoltes de Tetassa
Dimarts 17 de febrer de 2015
Ball de vidues - Concert
© Jaume Olivet
C2015 F1002001 © Jaume Olivet

C2015 F1002002 © Jaume Olivet

C2015 F1002003 © Jaume Olivet

C2015 F1002004 © Jaume Olivet

C2015 F1002005 © Jaume Olivet

C2015 F1002006 © Jaume Olivet

C2015 F1002007 © Jaume Olivet

C2015 F1002008 © Jaume Olivet

C2015 F1002009 © Jaume Olivet

C2015 F1002010 © Jaume Olivet

C2015 F1002011 © Jaume Olivet

C2015 F1002012 © Jaume Olivet

C2015 F1002013 © Jaume Olivet

C2015 F1002014 © Jaume Olivet

C2015 F1002015 © Jaume Olivet© Jaume Olivet

Veure: Tot el Carnesoltes de Tetassa 2015.
Podeu signar al: Llibre de visites.
Pujada el dilluns 2 de marÁ de 2015.

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet