C2015 F1001000 © Jaume Olivet

© Jaume Olivet
XXXVIII Carnestoltes de Tetassa
Dimarts 17 de febrer de 2015
Ball de vidues - Amics x sempre
© Jaume Olivet
C2015 F1001001 © Jaume Olivet

C2015 F1001002 © Jaume Olivet

C2015 F1001003 © Jaume Olivet

C2015 F1001004 © Jaume Olivet

C2015 F1001005 © Jaume Olivet

C2015 F1001006 © Jaume Olivet

C2015 F1001007 © Jaume Olivet

C2015 F1001008 © Jaume Olivet

C2015 F1001009 © Jaume Olivet

C2015 F1001010 © Jaume Olivet

C2015 F1001011 © Jaume Olivet

C2015 F1001012 © Jaume Olivet

C2015 F1001013 © Jaume Olivet

C2015 F1001014 © Jaume Olivet

C2015 F1001015 © Jaume Olivet

C2015 F1001016 © Jaume Olivet

C2015 F1001017 © Jaume Olivet

C2015 F1001018 © Jaume Olivet

C2015 F1001019 © Jaume Olivet

Moltes grącies a aquesta colla de vidues, genials !!!© Jaume Olivet

Veure: Tot el Carnesoltes de Tetassa 2015.
Podeu signar al: Llibre de visites.
Pujada el dimecres 25 de febrer de 2015.

© Jaume Olivet

Contador:
Counter
© Jaume Olivet