C2015 F0501300 © Jaume Olivet
© Jaume Olivet
XXXVIII Rúa de Carnestoltes de Tetassa
Dissabte 14 de febrer de 2015
El Drac de Terrassa - Tutankabron
© Jaume Olivet
C2015 F0501301 © Jaume Olivet

C2015 F0501302 © Jaume Olivet

C2015 F0501303 © Jaume Olivet

C2015 F0501304 © Jaume Olivet

C2015 F0501305 © Jaume Olivet

C2015 F0501306 © Jaume Olivet

C2015 F0501307 © Jaume Olivet
- Davant del jurat -

C2015 F0501308 © Jaume Olivet

C2015 F0501309 © Jaume Olivet

C2015 F0501310 © Jaume Olivet

C2015 F0501311 © Jaume Olivet

C2015 F0501312 © Jaume Olivet

C2015 F0501313 © Jaume Olivet

C2015 F0501314 © Jaume Olivet

C2015 F0501315 © Jaume Olivet

C2015 F0501316 © Jaume Olivet

C2015 F0501317 © Jaume Olivet

C2015 F0501318 © Jaume Olivet

C2015 F0501319 © Jaume Olivet

C2015 F0501320 © Jaume Olivet

C2015 F0501321 © Jaume Olivet

C2015 F0501322 © Jaume Olivet

C2015 F0501323 © Jaume Olivet

C2015 F0501324 © Jaume Olivet© Jaume Olivet

Veure: Tot el Carnesoltes de Tetassa 2015.
Podeu signar al: Llibre de visites.
Pujada el dimarts 24 de febrer de 2015.

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet