C2015 F0501200 Jaume Olivet
 Jaume Olivet
XXXVIII Ra de Carnestoltes de Tetassa
Dissabte 14 de febrer de 2015
La Baixada
 Jaume Olivet
C2015 F0501201 Jaume Olivet

C2015 F0501202 Jaume Olivet

C2015 F0501203 Jaume Olivet

C2015 F0501204 Jaume Olivet

C2015 F0501205 Jaume Olivet

C2015 F0501206 Jaume Olivet

C2015 F0501207 Jaume Olivet
- Durant la Cercavila -

C2015 F0501208 Jaume Olivet

C2015 F0501209 Jaume Olivet

C2015 F0501210 Jaume Olivet

C2015 F0501211 Jaume Olivet

C2015 F0501212 Jaume Olivet
- Davant del Jurat -

C2015 F0501213 Jaume Olivet

C2015 F0501214 Jaume Olivet

C2015 F0501215 Jaume Olivet

C2015 F0501216 Jaume Olivet

C2015 F0501217 Jaume Olivet

C2015 F0501218 Jaume Olivet

C2015 F0501219 Jaume Olivet

C2015 F0501220 Jaume Olivet Jaume Olivet

Veure: Tot el Carnesoltes de Tetassa 2015.
Podeu signar al: Llibre de visites.
Pujada el diumenge 1 de mar de 2015.

 Jaume Olivet

 Jaume Olivet