© Jaume Olivet

Etiòpia - Dimarts 6 d'agost de 2013© Jaume Olivet

Amb els veïns de l’Alem

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

La Tigist fa els honors de tallar el dabo (pa)

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

L’aroma del cafè comença a envoltar-nos.

© Jaume Olivet

Un dels veïns té curiositat i ve a veure què fem.

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

El nostre sincer agraïment a l’Alem per
la seva companyia i amabilitat.

© Jaume OlivetContador:
Counter
© Jaume Olivet