© Jaume Olivet

Etiòpia - Divendres 2 d'agost de 2013© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

Cristòbal i el seu lleuger equipatge.

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

Facturant l’equipatge.

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet

© Jaume Olivet


© Jaume Olivet