Jaume Olivet

M2011_0301 Jaume Olivet


M2011_0302 Jaume Olivet


M2011_0303 Jaume Olivet


M2011_0304 Jaume Olivet


M2011_0305 Jaume Olivet


M2011_0306 Jaume Olivet


M2011_0307 Jaume Olivet


M2011_0308 Jaume Olivet


M2011_0309 Jaume Olivet


M2011_0310 Jaume Olivet


M2011_0311 Jaume Olivet

Pobre Roseta, sempre carregada amb el paraigua i un dia que plou
no el pot fer servir.

M2011_0312 Jaume Olivet

Pots signar al: Llibre de visites.


 Jaume Olivet