Jaume Olivet

 Jaume Olivet

ACTUACIONS:

09/04/2016 - Culturassa 2016: El Ball d'en Capablanca .
18/04/2015 - Culturassa 2015: El Ball d'en Capablanca .
13/04/2013 - Culturassa 2013: El Ball d'en Capablanca .
01/07/2012 - Festa Major 2012: Cercavila amb el Ball de Serrallonga .
01/07/2012 - Festa Major 2012: Parlament del Ball de Serrallonga .

 Jaume Olivet


 Jaume Olivet 2016
Culturassa 2015 - Dissabte 18 d'abril de 2015.
Galeria: El Ball d'en Capablanca.
Reportatge: Culturassa 2016.



 Jaume Olivet
Culturassa 2015 - Dissabte 18 d'abril de 2015.
Galeria: El Ball d'en Capablanca.
Reportatge: Culturassa 2015.



 Jaume Olivet  Jaume Olivet  Jaume Olivet
Culturassa 2013:
Galeria: El Ball d'en Capablanca
Reportatge: Tota la Culturassa 2013.


 Jaume Olivet  Jaume Olivet  Jaume Olivet
Festa Major 2012:
Galeria: Cercavila amb el Ball de Serrallonga
Reportatge: Festa Major 2012



 Jaume Olivet  Jaume Olivet  Jaume Olivet

Festa Major 2012:
Galeria: Parlament del Ball de Serrallonga
Reportatge: Festa Major 2012





 Jaume Olivet
 Jaume Olivet