GRAFFITIS- Pintada de graffitis al carrer Covadonga de Sabadell -
-Abril 2011

G1377

G1385 G1392

G1407 G1420

- Tots els graffitis acabats i altres graffitis antics del mateix carrer -
Sabadell, Maig 2011 -

 Jaume Olivet

- Els graffitis una vegada acabats -

G1504  Jaume Olivet G1518  Jaume Olivet
 Jaume Olivet