- CARES -


- Una petita recopilació de graffitis de Cares -

G0451 © Jaume Olivet


G0016 © Jaume Olivet


G0213 © Jaume Olivet


G0225 © Jaume Olivet


G0321 © Jaume Olivet


G0324 © Jaume Olivet


G0421 © Jaume Olivet


G0469 © Jaume Olivet


G0588 © Jaume Olivet


G0599 © Jaume Olivet


G0648 © Jaume Olivet


G0979 © Jaume Olivet


G1000 © Jaume Olivet


G1149 © Jaume Olivet


G1306 © Jaume Olivet
© Jaume Olivet 2004